Schoonste Strand Verkiezingen 2021

Dit jaar is er alleen een verkiezing van het Schoonste Strand van Nederland. De winnaar hiervan wordt, net als de afgelopen jaren, bepaald aan de hand van de strandinspecties.

In verband met Corona en de daarbij opgelegde regels om beperkt open te kunnen zijn of helemaal gesloten te blijven hebben de strandpaviljoens niet de mogelijkheid gehad zich optimaal te presenteren en zijn er geen momenten geweest waarop er eerlijke metingen gedaan konden worden door reguliere bezoekers en mystery guests.

Ameland, de winnaar van het Schoonste Strand van 2020

Strandinspecties

Algemeen

Om te meten hoe schoon onze stranden zijn, worden er strandinspecties gedaan verdeeld over een aantal ronden. Er worden langs de hele Nederlandse kust 95 strandopgangen gemeten. De eerste inspectieronde is eind mei afgerond.  De organisatie draagt er zorg voor dat iedere locatie op verschillende momenten van de dag wordt gemeten. Inspecteurs werken met een app waarin zij direct hun foto’s aan kunnen koppelen en die direct de weersituatie en locatie vastlegt. De inspecteurs krijgen een training van een ervaren inspecteur van de ANWB.

Voorlopige resultaten

Uit het voorlopige overzicht van de eerste ronde, die eind mei is afgerond, blijkt dat gedragsbeïnvloeding nog niet bovenaan de prioriteitenlijst staat, want van een significante toename in de gedragsbeïnvloeding is (nog) geen sprake. Voor gemeenten en strandbeheerders ligt hier nog een uitdagende taak om deze percentages te verbeteren. Immers, om de stranden schoon en netjes te houden heb je de medewerking van het bezoekende publiek nodig.

Wat opmerkelijk is, dat bij stranden waar gescheiden afval mogelijk is, het publiek er nog niet goed mee om weet te gaan. Als je bijvoorbeeld in een afvalbak kijkt die bestemd is voor plastic afval dan ligt er in de regel meer restafval in dan plastic afval.

Gemeentelijke opgangen

Uiteindelijk is het doel dat er minder zwerfafval wordt weggegooid en dat er zo goed mogelijk wordt opgeruimd. Daarom kunt u de resultaten van uw gemeentelijke strandopgangen bekijken via de monitoringsapp.nl

Voorbereidingen 2e ronde

De voorbereidingen voor de 2e inspectieronde, die plaatsvindt van 2 juli t/m 22 juli, zijn alweer begonnen. Daar zullen ook paviljoenobservaties worden uitgevoerd bij 150 strandpaviljoens. Aan de hand van een vragenlijst kijken de inspecteurs bij- en rondom  het paviljoen hoe het staat met het schoonhouden hiervan. Maar ook wordt er gekeken of de bezoeker op een duidelijke en makkelijke manier geattendeerd en geactiveerd word op het schoonhouden van het strand, bijvoorbeeld door middel van borden/posters of een tasjespaal met strandafvalzakjes.

De inspecties zijn onderdeel van het Programma Schone Stranden, de opvolger van de Green Deal Schone Stranden van afgelopen jaren. Hoofddoel is om bij te dragen aan structureel schone(re) toeristische stranden in NL. Het programma is een van de Nederlandse activiteiten voor de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, gericht op een schone zee.

Prijsuitreiking op donderdag 29 juli 2021

De prijsuitreiking is dit jaar op donderdag 29 juli van 14.00 – 17.00 uur bij Strandpaviljoen Vrijstaat Nederzandt in Langevelderslag (Noordwijk). U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Via het inschrijfformulier kunt u zich hiervoor aanmelden. Na de prijsuitreiking is de informatie over de strandverkiezingen voor eenieder beschikbaar. De monitoringsapp is dan voor geïnteresseerden via internet beschikbaar.

Programma Schoonste Strandverkiezing

14:00     Welkom door de Gemeente Noordwijk
14:30     Presentatie Nederzandt over de food waste-monitor van Orbisk
15:00     De kracht van cleanteams – Jasper Fleers, Litterguards
15:30     Inspirational speaker dr. Kees keizer over gedrag en beleving schone stranden
16:00     Feitjes en Weetjes over de strandmetingen door Aad de Bloois
16:30     Bekendmaking uitslagen Schoonste Strand door Mareike Erfeling

Inschrijven voor de prijsuitreiking bij Vrijstaat Nederzandt
in Noordwijk