Deze verkiezing vindt plaats voor het vijftiende jaar en is een belangrijk instrument om onze kust mooi te houden. Een strand zonder zwerfafval draagt niet bij aan de plastic soep en andere problemen die onze natuur bedreigen en onze kust vervuilen. Daarom is het belangrijk schoonheid zorgvuldig te meten en ondernemers en gemeentes die zich inzetten voor een schoon strand te belonen.

We meten de schoonheid van de stranden langs de gehele kust op verschillende momenten. Zo krijgen we een goed beeld van de stand van zaken op een locatie en kunnen we ondernemers en overheden helpen met advies op maat voor hun stuk strand.