De verkiezing van het Schoonste Strand wordt gedaan vanuit het Programma Schone Stranden om te kijken of er meer of minder zwerfafval ligt langs de kust. Deze inspecties worden al vanaf 2003 gedaan (in eerste instantie door Nederland Schoon)

Inspectie types

  • Inspectie strandopgangen.
    Die bestaan uit het parkeerterrein, de weg naar het strand, veelal door de duinen, en het strand zelf. Iedere strandopgang wordt 4x bezocht (tweemaal een ochtend en middag inspectie). Er zijn 94 locaties geselecteerd.
  • Paviljoen inspectie.
    De directe omgeving van het paviljoen in een straal van 25 meter. Er zijn 146 paviljoens geselecteerd.
  • Verkorte OSPAR-meting.
    Bij de verkorte OSPAR-metingen wordt een telling gedaan binnen een stuk van 30m x 30m van alle vuileenheden. Het stuk moet ongeveer halverwege liggen tussen de zee en de duinen. Op minimaal 25m afstand van eventuele bebouwing zoals paviljoens. Dit alles volgens het internationale OSPAR Beach Litter Monitoring Waarbij de verkorte meting minder productcategorieën kent en op 30mx30m wordt uitgevoerd in plaats van 100m x 100m

De inspecties worden uitgevoerd door 15 inspecteurs die de locaties 3 keer bezoeken. Dit zal gebeuren in de periode van 28-04 / 28-05 en van 25/06 – 17/07.

Waar gecontroleerd wordt en wat de resultaten zijn  van vorig jaar kunt u vinden via de onderstaande knoppen.