Noord-Beveland Schoonste Strand

Noord-Beveland Schoonste Strand
Noord-Beveland mocht de landelijke prijs voor het Schoonste Strand in ontvangst nemen. De jury was bijzonder te spreken over de verantwoordelijkheid die gemeente, ondernemers en bezoekers samen voelen om het strand schoon te houden en goed te zorgen voor dit natuurgebied aan de kust. Met name de communicatie met de bezoekers over het schoonhouden van het strand en de samenwerking tussen de partners van de gemeente en de ondernemers op het strand vielen positief op. En dat vertaalde zich in een prachtig strand waar ook bij intensieve metingen nauwelijks zwerfvuil te vinden was.

Winnaars per provincie
In de Provincie Zeeland werd uiteraard Noord-Beveland ook de winnaar van de provincie. Wassenaar won de prijs voor Zuid-Holland. In Noord-Holland nam Heemskerk het stokje over van Den Helder en op de wadden was het wederom Schiermonnikoog dat de tweede keer op rij deze prijs won.

Nederlandse kust steeds schoner
In het algemeen bleek uit de inspecties dat de stranden over de breedte ontzettend goed presteerden op het gebied van schoonheid. Er is geen enkel Nederlands strand meer dat niet ten minste voldoet aan de één na hoogste beoordeling van 3 sterren, terwijl veel stranden langs de hele kust de maximale score van 4 sterren behaalden. Zeeland scoort al jaren goed bij de strandinspecties.

Zeer Schone stranden

Naast de winnaars van de prijzen per provincie en de winnaar van Nederland, zijn er meer gemeenten die 4 sterren scoren en de titel “Zeer Schoon Strand” mogen dragen.

 • Ameland
 • Den Helder
 • Goeree-Overflakkee
 • Heemskerk
 • Katwijk
 • Noord-Beveland
 • Schiermonnikoog
 • Schouwen-Duiveland
 • Sluis
 • Terschelling
 • Texel
 • Veere
 • Vlieland
 • Wassenaar
 • Westland
 • Westvoorne

De verkiezing van het Schoonste Strand wordt gedaan vanuit het Programma Schone Stranden om te kijken of er meer of minder zwerfafval ligt langs de kust. Deze inspecties worden al vanaf 2003 gedaan (in eerste instantie door Nederland Schoon)

Inspectie types

 • Inspectie strandopgangen.
  Die bestaan uit het parkeerterrein, de weg naar het strand, veelal door de duinen, en het strand zelf. Iedere strandopgang wordt 4x bezocht (tweemaal een ochtend en middag inspectie). Er zijn 94 locaties geselecteerd.
 • Paviljoen inspectie.
  De directe omgeving van het paviljoen in een straal van 25 meter. Er zijn 146 paviljoens geselecteerd.
 • Verkorte OSPAR-meting.
  Bij de verkorte OSPAR-metingen wordt een telling gedaan binnen een stuk van 30m x 30m van alle vuileenheden. Het stuk moet ongeveer halverwege liggen tussen de zee en de duinen. Op minimaal 25m afstand van eventuele bebouwing zoals paviljoens. Dit alles volgens het internationale OSPAR Beach Litter Monitoring Waarbij de verkorte meting minder productcategorieën kent en op 30mx30m wordt uitgevoerd in plaats van 100m x 100m

De inspecties worden uitgevoerd door 15 inspecteurs die de locaties 3 keer bezoeken. Dit zal gebeuren in de periode van 28-04 / 28-05 en van 25/06 – 17/07.

Voorlopige tussenstand van de 20e verkiezing Schoonste Strand van Nederland 2023

Na een intensieve inspectieperiode tussen 29 april en 24 mei is de voorlopige tussenstand bekend voor de Verkiezing Schoonste Strand van Nederland 2023. Hoewel deze resultaten nog niet definitief zijn, geven ze een eerste indruk van de schoonheidsstatus van de Nederlandse stranden.

Op basis van de eerste inspectieronde, waarbij de stranden werden beoordeeld op hun schoon-zijn, heeft Goeree-Overflakkee de koppositie veroverd. De gemeente in Zuid-Holland heeft laten zien dat zij hun inzet voor een schoon en aantrekkelijk strand hun vruchten afwerpt. Op de tweede plaats staat Noord-Beveland, gevolgd door Sluis op de derde plek.

Hoewel de stranden in het algemeen iets minder schoon zijn dan tijdens de einduitslag van 2022, is het belangrijk op te merken dat er nog een tweede inspectieronde zal plaatsvinden vanaf eind juni. Dit betekent dat de huidige rangorde nog kan veranderen na de afronding van deze inspectie.

Op basis van de voorlopige resultaten zouden vijf gemeenten hun 4-sterrenbeoordeling voor de stranden verliezen. Terschelling, Den Helder, Castricum, Harlingen en Vlissingen zullen de komende periode nog even aan de bak moeten om hun 4-sterrenstatus te behouden.

Daarentegen zijn er ook gemeenten die kunnen uitkijken naar een mogelijke promotie naar een 4-sterrenbeoordeling. Wassenaar, Noordwijk, Westvoorne en Scheveningen hebben in de eerste inspectieronde potentieel laten zien om te stijgen naar de hoogste status van vier sterren. Deze gemeenten moeten zich echter ook bewijzen in de tweede inspectieronde dat ze de aspirant-4-sterrenstatus kunnen waarmaken.

De tweede inspectieronde vindt plaats vanaf eind juni. Dan zullen alle inspecteurs nogmaals alle locaties bezoeken en wordt de definitieve balans opgemaakt voor de Schoonste Strandverkiezing 2023. Alle deelnemende gemeenten worden nogmaals aangemoedigd om zich volledig in te zetten voor een zo schoon en aantrekkelijk mogelijk strand.

De uitslag zal dit jaar van 26 tot 28 juli plaatsvinden op Ameland bij de winnaar van de verkiezing Beste Strandpaviljoen 2022: Paviljoen Sjoerd. Je kunt hier het programma bekijken en je aanmelden voor de prijsuitreiking of op de onderstaande groene knop klikken. De uitreiking zelf vindt plaats op 27 juli.

Heb je een inhoudelijke vraag over de de Strandverkiezingen? Die kun je stellen per mail, naar info@strandinspecties.nl.

Waar gecontroleerd wordt en wat de resultaten zijn  van 2022 kunt u vinden via de onderstaande knoppen.