Het stemmen was een groot succes!
Vanaf nu kan er niet meer worden gestemd en gaat de jury in beraad.

28 juli 2022 word de uitslag van de Strandverkiezingen 2022 bekend gemaakt