Algemeen

Om te meten hoe schoon onze stranden zijn, worden er strandinspecties gedaan verdeeld over een aantal ronden. Er worden langs de hele Nederlandse kust 95 strandopgangen gemeten. De eerste inspectieronde is eind mei afgerond.  

De organisatie draagt er zorg voor dat iedere locatie op verschillende momenten van de dag wordt gemeten. Inspecteurs werken met een app waarin zij direct hun foto’s aan kunnen koppelen en die direct de weersituatie en locatie vastlegt. De inspecteurs krijgen een training van een ervaren inspecteur van de ANWB.

Programma Schone Stranden 2021 (1e inspectieronde afgerond)

De Green Deal Schone Stranden van afgelopen jaren is in 2021 opgevolgd door het programma Schone Stranden. Hoofddoel van het programma is om bij te dragen aan structureel schone(re) stranden in Nederland.

 

De eerste inspectieronde is in mei afgerond. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat gedragsbeïnvloeding nog niet bovenaan de prioriteitenlijst staat, want van een significante toename in de gedragsbeïnvloeding is (nog) geen sprake. Voor gemeenten en strandbeheerders ligt hier nog een uitdagende taak om deze percentages te verbeteren. Immers, om de stranden schoon en netjes te houden heb je de medewerking van het bezoekende publiek nodig.

Uiteindelijk is het doel dat er minder zwerfafval wordt weggegooid en dat er zo goed mogelijk wordt opgeruimd. Daarom kunt u de resultaten van uw gemeentelijke strandopgangen bekijken via de monitoringsapp.nl

Afronding 2e ronde

De  2e inspectieronde, die plaatsvond van 2 juli t/m 22 juli,is ondertussen afgerond.Daar zijn paviljoenobservaties uitgevoerd bij 150 strandpaviljoens. Aan de hand van een vragenlijst keken de inspecteurs bij- en rondom  het paviljoen hoe het staat met het schoonhouden hiervan.