Werkwijze meting Schoonste Strand

 

Algemeen

De schoonheid van de stranden wordt intensief gemeten. Net als andere jaren zullen er twee inspectierondes worden gehouden. Een ronde in mei en een ronde in juli. De organisatie draagt er zorg voor dat iedere locatie op verschillende momenten van de dag wordt gemeten. Inspecteurs werken met een app waarin zij direct hun foto’s aan kunnen koppelen en die direct de weersituatie en locatie vastlegt. De inspecteurs krijgen een training van een ervaren inspecteur van de ANWB.

2 ronden

Om te meten hoe schoon onze stranden zijn, worden er strandinspecties gedaan verdeeld over 2 ronden. Er worden langs de hele Nederlandse kust 95 strandopgangen gemeten. De eerste inspectieronde is eind mei afgerond.

De voorbereidingen voor de 2e inspectieronde, die plaatsvindt van 2 juli t/m 22 juli, zijn alweer begonnen. Daar zullen ook paviljoenobservaties worden uitgevoerd bij 150 strandpaviljoens. Aan de hand van een vragenlijst kijken de inspecteurs bij- en rondom  het paviljoen hoe het staat met het schoonhouden hiervan. Maar ook wordt er gekeken of de bezoeker op een duidelijke en makkelijke manier geattendeerd en geactiveerd word op het schoonhouden van het strand, bijvoorbeeld door middel van borden/posters of een tasjespaal met strandafvalzakjes.